ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ –  MARKETING

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας παρέχουμε πληροφορίες μάρκετινγκ, ειδικές προσφορές και προσφορές μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Νομικοί λόγοι: με βάση τη συγκατάθεσή σας.  Ωστόσο, όπου επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορούμε νομίμως να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας στείλουμε τέτοιες εμπορικές ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για αυτούς τους σκοπούς μάρκετινγκ, όπου είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία περιλαμβάνουν την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, να σας ενδιαφέρουν.

Μπορείτε να διαγραφείτε από την παραλαβή τέτοιων μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail : info@alfaproducts.gr.

Λάβετε υπόψη ότι αν ασκήσετε αυτές τις επιλογές, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες σχετικά με το λογαριασμό σας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε και σε απάντηση σε οποιεσδήποτε αιτήσεις για πληροφορίες από εσάς. Σημειώστε επίσης ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

MARKETING ΤΡΙΤΩΝ

Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με κάποια διαφημιστική εταιρία ή χορηγό ή άλλο τρίτο που σας παρέχει ειδικές προσφορές ή προωθήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (“Παροχέας Τρίτων”) όπου επιτρέπεται.

Νομικοί λόγοι: με βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή να μην μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική με τέτοιους Τρίτους Παρόχους όπου έχετε προηγουμένως συναινέσει.